Archivos Anba Fil 08.11.18

 • Hùng Cường Mai Lệ Huyền - Hờn Anh Giận Em (Jealousy) - Saigon Rock & Soul (Vietnamese Classic Tracks 1968-1974) (Sublime Frequencies, 2010)

 • Hoàng Oanh - Ngày Ấy Quen Nhau - Nhạc Vàng Thực Hiện Trước Năm 1975 – 1 ( Nhạc Vàng Trước, 1975)

 • Plearn Promdan - Lung Dee Kee Mao (Uncle Dee Is A Drunk) - Thai Pop Spectacular (1960s - 1980s) ( Sublime Frequencies , 2015)

 • Unknown Artist - Unknown Thai Funk (Not On label, ???)

 • Sothy - ลำเซิ้งบั้งไฟ Lam Seung Bang Fai (Original Version) - Lam Seung!!!.. Chansons Laotiennes ( Sothy Productions, 1981)

 • Bualuang OST - Singto (Lion) - Thai Funk Volume Two ( Light In The Attic, 2011)

 • Teun-Jai Boon Praraksa - Ha Fang Kheng Kan - Siamese Soul - Thai Pop Spectacular Vol.2 1960s - 1980s (Sublime Frequencies , 2009)

 • The Son Of P.M. - Luk Tung Klong Yao - Shadow Music Of Thailand (Sublime Frequencies , 2008)

 • Dao Bandon - Mae Jom Ka Lon - Sound of Siam - Leftfield Luk Thung, Jazz & Molam in Thailand 1964-1975 (Soundway Records, 2010)

 • Khánh Ly - Ngủ Đi Con - Hát Cho Quê Hương Việt Nam (Thu Âm Trước , 1975)

 • Phương Dung - Khúc Hát Ân Tình - Saigon Supersound 1964-75 Volume Two (Sello: Saigon Supersound, 2018)

 • Don - Sunshine Day - Thai Beat A Go-Go Vol. 3 (Subliminal Sounds, 2005)

 • Chai Muang Sing aka Man City Lion - Na Doo (Very Striking Girl) - Thai Pop Spectacular 1960 - 1980 ( Sublime Frequencies , 2015)

 • Hùng Cường & Mai Lệ Huyền - 100 Phần Trăm - 100 Phần Trăm (Unknonw, 1975)

 • Dao Bandon - Ya Sading (Don´t Br Loose) - Kon Kee Lang Kwai (Man on a Water Buffalo) ( EM Records, 2014)

DUBLAB BARCELONA