DOZA LIVE
MISCELANEA 26.11.16

En la meva producció musical, el registre és una part molt important, doncs reivindico la immediatesa del moment i el lloc i no tant la qualitat o el suport del registre. Les meves limitacions com a artista no em permeten el virtuosisme en l'execució d'un instrument de la mateixa manera que això m’incapacita per a treballar en equip. A la vegada, odio treballar en equip i detesto l'exacerbat culte cap a qualsevol objecte. És per això que aposto per mètodes de registre i producció propers i poc elaborats que faciliten i estimulen el fet de treballar amb 'la idea d'un só' i no amb 'el só' i les seves corresponents conseqüències tècniques. Quan em van proposar fer un directe per la presentació en societat de la ràdio (dublab.es), totes aquestes qüestions es van posar de manifest. Dit això, em vaig decantar per no fer un concert convencional i optar per realitzar una presentació performàtica del material de Pinoso's Original. Aquest treball és tècnicament irreproduïble per la seva naturalesa exògena i aliena al mashup. I és aquest aspecte el que desitjava subratllar en directe, mitjançant una narració explicativa de com i per què he elaborat aquests tracks.' Enrique Doza

En mi producción musical, el registro es parte muy importante pues reivindico la inmediatez del momento y del lugar, y no tanto la calidad o el soporte del registro. Léase también que mis limitaciones como artista, no me permiten el virtuosismo en la ejecución de un instrumento o la pericia de trabajar en equipo para la actuación de dichos instrumentos. Odio trabajar en equipo y detesto el exacerbado culto hacia cualquier objeto. Por esto, me decanto por métodos de registro y producción, cercanos y poco elaborados que me facilitan y estimulan el hecho de trabajar con "la idea de un sonido" y no con "el sonido" y sus correspondientes consecuencias técnicas. Cuando se me propuso de hacer un directo para la presentación en sociedad de la radio (dublab.es) todas estas cuestiones se pusieron de manifiesto. Por lo tanto me decante por no hacer un concierto convencional y opte por realizar una presentación performática de el material de Pinoso's Original. Este trabajo es técnicamente irreproducible por la naturaleza exógena y ajena del mushup. Y es este aspecto lo que deseaba subrayar con la presentación en directo, por medio de una narración explicativa de como y porque he elaborado estos tracks.' Enrique Doza