Electro Hafiz 'live' 18.03.17
INDEPENDENT LABEL MARKET BARCELONA

El músic turc aficant a Colònia, Electro Hafiz (Guerssen Records) va realitzar un breu directe durant el seu pas per l'ILM.

El músico turco afincado en Colonia, Electro Hafiz (Guerssen Records) realizó un breve directo durante su paso por el ILM.